Probabil mulți dintre noi s-au întrebat ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă sau plină de provocări poate fi munca de cercetare. Totodată, e clar că știința de calitate nu vorbește de la sine și cei care pot răspunde la aceste întrebări sunt chiar oamenii de știință.


Înțelegem că cel mai bine funcționează poveștile despre oameni, și nu cifrele. Invităm cercetătorii tineri și cei cu experiență originari din Republica Moldova să ne relateze despre parcursul lor academic, de ce au ales domeniul său de cercetare și ce rezultate științifice își doresc să obțină.

 

Știm că timpul e cea mai de preț resursă, de aceea așteptăm contribuții scrise sau înregistrări video (cu durata de până la 2 min), care să conțină răspunsul la aceste 5 întrebări.

 

În cele ce urmează, CUNOAȘTE CERCETĂTORII! 


roman rusnac

 

Roman Rusnac

doctor în științe chimice, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Sinteza compușilor chimici de natură organică/anorganică care manifestă potențial anticancer, antimicrobian, antifungic.

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Dorința de a cunoaște mai multe lucruri interesante din domeniul chimiei. 

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Substanțe noi: cu potențial de a combate rezistența la antimicrobiene; cu efectec antitumoral și antioxidativ, etc

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Să fie investigată literatura de specialitate! Sunt acum o mulțime de baze de date, care oferă un review foarte amplu asupra evoluțiilor din acest domeniu, astfel de baze sunt: Scifinder, Reaxys, CCDC, etc.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Prin originalitatea și unicitatea structurilor noi sintetizate!

 


 

Oleg Gridencooleg gridenco

doctorand la Institutul de Fizica a Corpului Solid, Universitatea din Bremen


1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Studiul proprietăților optice a materialelor semiconductoare 2-dimensionale (straturi monoatomice ) din clasa dicalcogenuri ale metalelor de tranziție. Localizarea excitonilor la nivelele energetice create de defectele intrinsece si extrinsece. Abilitatea nivelelor energetice cu potențial de localizare de a fi utilizate in crearea de emițătoare de fotoni unici (surse cuantice cu un singur foton).

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Actualitate temei și proprietățile excelente ale acestor materiale. Energia de legătura a excitonilor de 400 meV favorizează implementare de dispozitive optice, optoelectronice cu abilitatea de a funcționa la temperatura camerei. Actualitate dispozitivelor optice, care au o viteză de operare mult mai mare ca a dispozitivelor electronice. Capacitatea fotonilor de transporta informație criptată la distante excepțional de mari.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
La nivel industrial dispozitivele electronice au atins deja capacitatea maximă a vitezei de operare, deoarece pentru a crește mobilitatea electronilor. e necesar de aplicat o tensiune mai înaltă. În tendința de miniaturizare a dispozitivelor în tehnologiile nanometrice, aceasta rezultă în creșterea substanțiala a disipării de energie termică, ceea ce duce la încălzirea dispozitivelor. Pe de altă parte, dispozitivele optice au un potențial a vitezei de operare cu mult mai mare, ceea ce ar permite crearea de dispozitive cuantice noi, cu potențial de lucru excepțional. Și nu în ultimul rând, cunoașterea fundamentală stp la bazele evoluției.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Cercetarea științifică nu este deloc ușoară, necesită multă, multă muncă, perseverență, implicare și răbdare desigur. Sfatul meu ar fi: ești gata să-ți sacrifici în totalitate timpul? Uită de un program fix de la oră la oră și în plus pregătește-te pentru multe nopți nedormite.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
În cercetare ai libertatea de a încerca, fără frica de a face greșeli. Cercetarea îți dezvoltă capacitatea de gândire critică și analiză. Cercetarea îți menține activa curiozitatea de cunoaștere în detaliu a lucrurilor mărunte care te înconjoară. Cercetarea te face competitiv si îți creste încrederea de sine.

 

 


 

Maria Diacon

cercetător științific, științe politice

 

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor.
Cercetarea politicii de educare și formare profesională a Uniunii Europene

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Actualitatea și diversitatea

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Va contribui la dezvoltarea personală.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Show must go on!

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Prin actualitatea sa.

 


 

Ala CojocaruAla Cojocaru

doctor, Facultatea de inginerie, Kiel, Germania

 

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor.
Știința materialelor, un domeniu interdisciplinar între fizică, chimie și inginerie

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Interesul de a gasi solutii problemelor din lumea reală asociate cu nanotehnologia, biotehnologia, energia, producția și alte discipline inginerești.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Va avansa înțelegerea procesului de structurizare a semiconductorilor de tip A3B5

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Probabil mai multă răbdare pentru documentare sistematică a experimentelor.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Prin varietatea sa, prin posibilitatea de a exploara ceva nou, prin complexitatea sa, care nu te lasă să te plictisești.

 


 

Elena Culighin

cercetător științific în chimie ecologică și protecția mediului

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor.
Chimia ecologică este un domeniu al chimiei care studiază procesele din spatele compoziției și proprietăților mediului înconjurător adecvat valorilor biologice ale habitatului și considerând și impactul antropic asupra componentelor vii și nevii ale mediului. Este un domeniu interdisciplinar care necesită studierea atît a aspectelor chimice, fizice, biologice, cît și economice ale problemelor de mediu.

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Inițial am fost interesată de chimie, chiar începând din școală. Alegerea facultății pe care să o urmez nu a fost dificilă – știam exact că voi urma Facultatea de chimie. M-am specializat în tehnologie chimic, dar în timpul studiilor de licență, parcurgând și analizând tehnologiile utilizate în industria chimică, mai mult am fost fascinată de modul în care sunt evitate riscurile de mediu sau cum pot fi utilizate deșeurile în calitate de materie primă, sau cum pot fi decontaminate diverse componente ale mediului (în special apă și sol).

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
În primul rînd, cercetarea legităților și factorilor ce cauzează o anumită problemă de mediu, fac înțelese modul în care poate fi evitată poluarea mediului începând de la sursă. Sau dacă vorbim de procesele deja care au avut loc ireversibil, cercetarea în care sunt implicată oferă soluții care pot să contribuie direct la înlăturarea poluării.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Sfatul este să urmați cale care vă va aduce plăcere, unde vă veți regăsi și vă veți simți confortabil considerând cunoștințele și abilitățile pe care le aveți, aveți grijă de bunăstarea personală și apelați la ajutor când e cazul, fiindcă nu poți să îndeplinești toate sarcinile de sine stătător.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Prin momentele când descopăr sau dezvolt unele concluzii și recomandări despre care încă nu cunoaște nimeni, apoi când sunt făcute publice și văd că într-adevăr cineva este interesat și le poate aplica și dezvolta mai departe.

 


 

Carolina TcaciCarolina Tcaci

doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Managementul crizelor, inclusiv componentele managerială, financiară, organizatorică, metodologică, psihologică.

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Cercetările anterioare, premizele social-economice actuale.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Dezvoltarea capacității de rezistență la situații de criză, adaptare activă (pentru depăsirea acesteia) la situațiile de criză, creșterea adaptabilității organizaționale la schimbările societale din perspectiva fortificării factorului managerial.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
„Nu e nimic mai constant decât schimbarea” - Confucius.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
În primul rând, prin utilitatea sa în condițiile actuale. În al doilea rând, dar nu și în ultimul, implică subiecte transdisciplinare, precum economie, management, psihologie, inovație, tehnică etc.

 


 

Bosneaga Valeriu bosneaga valeriu

doctor, cercetator științific coordonator, Institutul de Energetică

 

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor.
Rețelele electrice și calcularea modurilor de funcționare

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Încă studiind la Universitatea Tehnică a Moldovei am manifestat interes pentru știință, direcția concretă a fost determinată de studiile, care au fost în dezvoltare la momentul angajării la Academia de Științe a Moldovei, apoi s-au transformat, reieșind din probleme actuale.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Greu de prevăzut, nu fiecare cercetare, din păcate, își găsește repede loc în practică, dar e important ca fiecare cercetător să-și aducă contribuția  la dezvoltarea ramurii în care activează.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Trebuie de muncit, rezultatul poate sa vină mai târziu, cine crede că activitatea științifică e ușoară, greșește, aici e vorba de ani grei de muncă, altfel nu este posibil de obținut ceva palpabil, nu fiecare cercetător are norocul să obțină  rezultate remarcabile, din păcate....dar fiecare își aduce aportul său.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Dacă este acceptată și recunoscută la nivel de publicații ori chiar utilizată în industrie, deja este bine.

 


nina bogdan

 

Nina Bogdan

doctor în științe biologice, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor.
Domeniul meu de cercetare este microbiologia. Activitățile de bază sunt: izolarea, studierea, identificarea și păstrarea culturilor pure de bacterii pentru valorificarea în diferite ramuri ale economiei naționale.

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
În anii de liceu am aflat de existența lumii microscopice, nevăzută cu ochiul liber, dar cu impact major pentru viața noastră.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Rezultatele cercetării vor aduce schimbări atît pentru comunitatea științifică, cît și pentru sectorul industrial prin studierea și aplicarea tulpinilor cu proprietăți biotehnologice valoroase.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Perseverență, răbdare și optimism

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Cercetarea mea este frumoasă prin faptul că motivează spre perfecționare profesională și personală.

 


 

Postolache VictoriaPostolache Victoria

doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Bani, Bănci, Economie

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Pasiunea față de economie și îndeosebi față de activitatea bancară.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Posibilitatea de a activa în cadrul unui sistem bancar viabil și eficient.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Multă răbdare și perseverență.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Rezultatele pe care le-am obținut, mă ajută să predau un curs interesant și actual, să fiu permanent la curent cu toate modificările din domeniu.


 

Mihail BalanMihail Balan

doctor, cercetător științific, Universitatea Tehnică a Moldovei

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Procesarea produselor agroalimentare prin tratare termică (procese de deshidratare)

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Domeniul dat de cercetare l-am început încă din anii de studenție, ciclul I licență, după care a fost urmat de ciclul II de masterat, unde am efectuat un șir de cercetări în baza cărora a fost susținută teza de master, apoi am continuat la ciclul III doctorat, unde s-a scontat cu susținerea tezei de doctor.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Cercetările în domeniul dat le-am început încă din anii de studenție, ciclul I licență. După care a urmat ciclul II de masterat, unde am efectuat un șir de cercetări în baza cărora a fost susținută teza de master. Apoi am continuat la ciclul III doctorat care s-a scontat cu susținerea tezei de doctor.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Aș merge pe ideea că cercetarea presupune dezvoltare, și impact major asupra întregii societăți. Prin cercetare noi putem efectua schimbări benefice cu impact asupra fiecărui dintre noi.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Domeniul cercetării pe care îl dezvolt, este strîns legat de produsele agroalimentare a căror consumatori suntem noi, societatea. Asigurarea calității acestor produse aduce un impact pozitiv asupra sănătății semenilor noiștri.


 

Ionel SanduleacIonel Sanduleac

Doctor în științe fizice, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Cercetarea fenomenelor de transport în cristale organice cvasiunidimensionale cu aplicații pentru termoelectricitate. Structurile organice cu conductivitate electrică înaltă prezintă interes pentru aplicații de conversie a energiei termice în energie electrică. Cercetarea transportului electronilor prin rețeaua cristalină a materialelor organice, plus interacțiunea lor cu fononii, permit să modelăm proprietățile electrice ale acestor materiale și, în consecință, pot fi estimate mărimi importante pentru termoelectricitate, cum ar fi randamentul, puterea termoelectrică sau coeficientul de performanță (în cazul aplicațiilor de refrigerare).

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Pasiunea pentru fizică, motivația conducătorului științific în perioada doctoranturii, posiblitatea de a cerceta, estima și prezice teoretic comportamentul structurilor complexe.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Convertoare de energie termică în energie electrică mai eficiente. Sensori infraroșu mai sensibili.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Să studiez mult mai aprofundat metodele numerice de calcul, limbaje de programare.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Prin posibilitatea de a colabora cu echipe de experimentatori și, astfel, de a vedea în timp relativ scurt cum rezultatele numerice, obținute pe calculator, sunt transpuse în viață!

 


Nelly Țurcannelly turcan

doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova și cercetător științific principal la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Știința informării este un domeniu care se ocupă cu modul în care oamenii caută, obțin, utilizează și gestionează informațiile. Acest domeniu de cercetare se concentrează pe înțelegerea proceselor de căutare, evaluare și folosire a informațiilor în diferite contexte, precum bibliotecile, arhivele, mediile online, cercetarea științifică și multe altele.

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Pentru a înțelege cum oamenii caută, accesează, utilizează și gestionează informațiile în diverse contexte. Studiul științei informării ajută la dezvoltarea programelor de cultură a informației care îi învață pe oameni să caute, să evalueze și să folosească informația în mod eficient.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Cercetarea în domeniul științei informației are potențialul de a aduce o serie de schimbări semnificative în societate și în modul în care interacționăm cu informația. În ultima perioadă sunt preocupată de studiul Accesului Deschis la informație. În ansamblu, cercetarea Accesului Deschis la informație are potențialul de a democratiza cunoașterea și de a stimula inovația și progresul științific în întreaga lume.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Fiți pasionați și deschiși la învățare, rămâneți deschiși la schimbare.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Frumusețea cercetării constă în explorarea, învățarea și contribuția la dezvoltarea umanității. Fiecare cercetător găsește propria sursă de inspirație și satisfacție în această activitate, dar toți contribuie la avansarea cunoașterii umane.

 


Sergiu Sanduleac

doctor in psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"

 

 

1. Descrieți domeniul dvs de cercetare într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor
Psihologie - domeniu care se ocupă cu starea de bine a oamenilor, dar și cu dificultățile cu care se confrunta la nivel psihic.

 

2. Ce v-a atras să urmați acest domeniu de cercetare?
Posibilitatea de a lucra cu oamenii și de a ajuta și a descoperi lucruri noi și de a fi mândru de asta.

 

3. Ce schimbări va aduce cercetarea pe care o faceți?
Satisfacție personală, vizibilitate, recunoaștere internațională, resurse materiale, oameni interesanți în jur.

 

4. Ținând cont de experiența pe care o aveți acum, ce sfat v-ați fi oferit înainte de a începe activitatea în acest domeniu?
Sa fiu mai insistent în realizarea proiectelor de cercetare internaționale.

 

5. Prin ce credeți că cercetarea dvs. este frumoasă?
Prin soluționarea problemelor practice cu care se confruntă societatea din Republica Molodva și nu numai.