30.10.2023

Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți a găzduit în data de 26 octombrie 2023, prelegerea publică cu genericul ,,Modelarea 3D a obiectelor tehnice”, ținută de domnul Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., tânăr cercetător la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul constituie o bună oportunitate de cooperare între știință și educație prin intermediul prelegerilor publice prezentate de tineri cercetători în școală, organizat cu suportul UE prin intermediul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678).
La eveniment au participat elevi, pasionați de științele exacte, care au fost captivați de traiectoria de evoluție în cariera profesională, parcursă de tânărul cercetător, șeful laboratorului științific „Micro și nanotehnologii” Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., care le-a explicat  semnificația domeniului de cercetare explorat – elaborarea unei tehnologii eficiente de economisire a energiei pentru prelucrarea pieselor din industria constructoare de mașini și aparate cu aplicarea surselor concentrate de energie (plasmă, laser, fascicul de ioni, fascicol de electroni) ar permite rezolvarea cu succes a problemei deficitului de materiale, ar permite folosirea materialelor mai ieftine, dar cu proprietăți fizico-chimice sporite.

Implicarea elevilor în realizarea sarcinilor de experimentare a fost atractivă și de interes sporit. În sesiunea de feedback elevii Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți au remarcat că au descoperit aspecte noi în domeniul ingineriei, au aflat despre  cariera științifică a tânărului cercetător dr., conf. univ. Alexandr Ojegov, modul în care Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți susține evoluția în cariera de cercetător și posibilitățile de creștere profesională.

Totodată, elevii au explorat profesia de inginer, posibilitățile imprimantei 3D, modelarea 3D, instrumentul șubler și utilizarea lui în măsurare, au aflat despre meritele științei și ocupațiile unui cercetător, despre desenul tehnic și  aplicație de design, modelarea plasticului, aplicabilitatea materiilor școlare, activitatea cercetărilor, proiectarea unui obiect, termenii tehnici.

Mulțumiri administrației și personalului didactic al Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți pentru interesul față de cariera de cercetător și modul în care încurajează elevii să se implice în activități de cercetare.

 


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678), care își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale. 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: